Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi
Peýdaly çeşmeler
  • Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy

  • Türkmenistanda 2024-nji ýylyň şygary – «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy»

  • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi nyşany

  • Türkmenistanda kliniki ordinatura, aspirantura, doktorantura kabul etmegiň, ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärleri berkitmegiň we ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär hökmünde hasaba almagyň tertipleri

  • Öýdäki ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen derman gutujygynyň içindäki düzümi

  • Ulag serişdeleriniň ilkinji lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen derman gutujygynyň içindäki düzümi

  • Donorçylygyň – gan tabşyrmaklygyň ynsan saglygyna täsiri we onuň kadalary

  • Önüm­çi­lik maşk­lar top­lu­my we olaryň ähmiýeti

  • Sagdyn göwrelilik we çagalary ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň düzgünleri

  • Saglyk bilen baglanyşykly atalar sözi, nakyllar we paýhasly pikirler