Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi
Türkmenistanda ilkinji gezek Pembertonyň usuly bilen ortopedik operasiýasyny geçirdiler
12 Iýul 2023

Türkmenistanda ilkinji gezek Pembertonyň usuly bilen ortopedik operasiýasyny geçirdiler

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde ilkinji gezek Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy 5 ýarym ýaşly Atajan Şöhradowa Pembertonyň usuly boýunça ortopedik operasiýasy geçirildi.


Çaga operasiýa Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlygynda amala aşyryldy.


Täze usul bir ýyl mundan öň türkmen hünärmenleri tarapyndan özleşdirildi. Mälim bolşy ýaly, saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde geçen ýylyň 18—25-nji maýynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Mýunhen şäheriniň (GFR) Dritter Orden klinikasynyň doktory, professor Winsent Frimberger iş saparynda boldy.    


Saparyň maksady çanaklyk-but ýanjyk bognunyň çylşyrymly kesellerinde ulanylýan Pembertonyň usuly barada tejribe alyşmakdan we türkmen kärdeşleri tarapyndan tejribä ornaşdyrmakdan ybarat boldy.


Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ylmy-kliniki merkeze Pembertonyň usuly boýunça ortopedik operasiýasyny geçirmek üçin zerur bolan hirurgiýa gurallarynyň toplumy sowgat berlendigini hem bellemek gerek.


banner
banner
banner