Şriftiň ölçegi:
A
A
A
A
Reňk sazlaşygy:
A
A
A
Suratlar:
Saýtyň asyl görnüşi
Lukmançylyk ylmynyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul etmek we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almak yglan edilýär
17 Ýanwar 2024

Lukmançylyk ylmynyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul etmek we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almak yglan edilýär

Türkmenistanda 2014-nji ýylda lukmançylyk ylmynyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň sany yglan edilýär.


Aspirantura, doktorantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige girmek üçin arzalar 2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan 28-nji fewralyna çenli kabul edilýär.


Aspirantura kabul etmek üçin giriş synaglary, doktorantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almak boýunça çäreler 2024-nji ýylyň 1-nji martyndan 25-nji martyna çenli geçirilýär. 


Aspirantura, doktorantura kabul etmek we alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba almak 2024-nji ýylyň 1-nji aprelinden amala aşyrylýar.


14.00.00 – Lukmançylyk ylmynyň ugurlary we hünärleri

Ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine

Ylymlaryň doktory alymlyk derejesine

Aspirantura kabul ediljekleriň sany

Dalaşgärlige hasaba alynjaklaryň sany

Doktorantura kabul ediljekleriň sany

Dalaşgärlige hasaba alynjaklaryň sany

5

14

1

2

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi

14.01.01 – Akuşerçilik we ginekologiýa

1

Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy

14.03.03 – Patologiki fiziologiýa

1

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy

14.01.05 – Kardiologiýa

1

14.01.26 – Ýürek damar hirurgiýasy

1

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

14.01.09 – Ýokanç keseller

1

14.01.14 - Stomotologiýa

1

1

14.03.01 – Adam anatomiýasy

1

14.01.23 – Urologiýa we andrologiýa

1

14.01.02 – Endokrinologiýa

1

14.01.07 – Oftalmologiýa

1

1

14.01.11 – Newrologiýa

1

14.01.20 – Anesteziologiýa we reanimatologiýa

1

14.02.03 – Jemgyýetçilik saglygy, saglygy goraýyş we lukmançylyk diplomatiýasy

3

14.03.11 – Dikeldiş lukmançylygy, sport lukmançylygy, bejeriş bedenterbiýesi, kurortologiýa we fizioterapiýa

1

14.01.17 – Hirurgiýa

1

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi

14.01.12 – Onkologiýa, şöhle bilen bejeriş

2

1


Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti


Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 18-nji jaý


Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 (12) 92-71-46, +993 (12) 48-98-71


Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi


Salgysy: Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 80-nji jaý


Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 36-82-99


Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi


Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 22-nji jaý


Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 48-89-01, +993 (12) 48-89-02


Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy


Salgysy: Aşgabat şäheri, A.Nyýazow şaýoly, 192-nji jaý


Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 36-92-05


Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy


Salgysy: Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 60-njy jaý


Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 45-49-73, +993 (12) 45-49-70 


Türkmenistanda kliniki ordinatura, aspirantura, doktorantura kabul etmegiň, ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärleri berkitmegiň we ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär hökmünde hasaba almagyň tertipleri

banner
banner
banner